Klasifikace (žákovská knížka)

Elektronická komunikace mezi ZUŠ a rodiči

Stáhněte si aplikaci "KLASIFIKACE" do svého mobilu, nebo ji otevřete pomocí webového prohlížeče ve svém počítači.

Nemáte nebo jste zapomněli přístupové údaje do Klasifikace?

Nevadí. Požádejte o ně vyučujícího svého dítěte nebo vedení školy.

Aplikace zobrazuje:

  • čas výuky z rozvrhu hodin

  • informace o zaplacení školného

  • žákovskou knížku

  • docházku a známky

  • účast žáka na vystoupení

  • zprávy zaslané ze školy

  • zaslání omluvenky