PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

K talentovým přijímacím zkouškám je nutné předem odeslat ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU.

V případě zájmu o více oborů je potřebné odeslat každou přihlášku na zvolený obor zvlášť s konkrétním studijním zaměřením.