Kritéria přijetí a obsah zkoušky

Hudební obor:

OBSAH ZKOUŠKY:

 • zazpívat 1 lidovou píseň

 • převést do zpěvu zahraný tón

 • zopakovat zazpívaný tón

 • poznat vysoký – nízký tón,

 • poznat dvoj nebo troj zvuk

 • poznat veselý – smutný akord nebo melodii

 • najít chyby v melodii

 • zopakovat vytleskání rytmické variace

 • zopakovat/zazpívat vymyšlený krátký úsek melodie

 • ŠIKULKY zazpívat píseň, přinést nakreslený obrázek na libovolné téma

VÝTVARNÝ OBOR:

 OBSAH ZKOUŠKY:

 • nákres figury v pohybu

 • kresba podle modelu, jednoduché zátiší

 • kreativní přístup

 • proporce

 • správné zachycení proporcí modelu, zátiší

 • ukázka domácí práce (není podmínkou)

TANEČNÍ OBOR:

OBSAH ZKOUŠKY:

 • fyzické předpoklady pro tanec

 • hudební sluch

 • muzikalita

 • paměť

 • komunikace

Dramatický obor:

OBSAH ZKOUŠKY:

 • zarecitovat báseň nebo prózu

 • vytleskat rytmus

 • pohybové zpracování úkol

 • zopakovat vymyšlený krátký úsek

 • na zadané téma zaimprovizovat situaci

   

Hudební obor:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • prokázaný hudební sluch a rytmické cítění

 • volná kapacita školy

VÝTVARNÝ OBOR:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 • zvládnutí formátu a kreativní schopnosti

 • kvalita realizace podle modelu

 • schopnost samostatně pracovat na dané téma

TANEČNÍ OBOR:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 • fyzické předpoklady pro tanec (celková pružnost, ohebná páteř, vytočení kyčlí)

 • dobrá pohybová koordinace v souladu s rytmem hudby, schopnost základní taneční improvizace

Dramatický obor:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 • výrazný mluvní projev bez větších logopedických vad

 • schopnost zapojit se aktivně do společné dramatické hry a respektovat zadaná pravidla