HUDEBNÍ OBOR (HO)

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožní žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

V oblasti Hudební interpretace a tvorba je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj, zpěv, popřípadě hudební kompoziční techniku – skladbu. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Později může uplatnit získané znalosti a vlastní mimořádné nadání v oblasti improvizace, komponování hudby, využívání moderních technologií v hudbě atd.

Vzdělávací oblast Hudební interpretace a tvorba se v základní uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky (například sólová hra na nástroj) a v podobě kolektivní výuky (např. hra v orchestru, pěvecký sbor, komorní hra, souborová hra apod.)

Žáci pravidelně vystupují na třídních i jiných koncertech pořádaných školou a také se mohou účastnit soutěží. Dále jim škola nabízí možnost navštěvovat hudební představení a koncerty. Samozřejmostí je příprava žáků na přijímací řízení na umělecké školy. Studium I. i II. stupně je zakončeno účastí na absolventském koncertě.

Studijní předměty hudebního oboru:

 • Hra na klavír

 • Hra na klávesy

 • Hra na housle

 • Hra na violu

 • Hra na kytaru

 • Hra na elektrickou kytaru

 • Hra na basovou kytaru

 • Hra na zobcovou flétnu

 • Hra na příčnou flétnu

 • Hra na klarinet

 • Hra na saxofon

 • Hra na trubku

 • Hra na trombón

 • Hra na baskřídlovku

 • Hra na tubu

 • Hra na bicí

 • Sborový zpěv

 • Sólový zpěv

Povinné předměty:

 • Hudební nauka

  • PHV

  • 1. - 5. ročník

Povinně volitelné předměty:

 • Souborová hra

  • 4. (3.) - 7. ročník I. stupně

  • 1. - 4. ročník II. stupně

 • Komorní hra

  • 4. (3.) - 7. ročník I. stupně

  • 1. - 4. ročník II. stupně