TANEČNÍ OBOR (TO)

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi – podle míry jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu. Prostřednictvím vzdělávací oblasti Taneční tvorba a interpretace se žáci seznamují se základy tanečních technik. V této oblasti se rozvíjí technika pohybu jako systém specifických prostředků komunikace. Žáci se seznamují se způsoby rozvoje a kultivace koordinačních, silových a vytrvalostních schopností, včetně kompenzace sekundárních dopadů fyzické zátěže na organismus.

Žáci zdařilé choreografie prezentují na akcích školy, výchovných vystoupeních pro ostatní školy, na dětských tanečních přehlídkách, festivalech a soutěžích. Samozřejmostí je příprava žáka na přijímací řízení na umělecké školy. Studium I. i II. stupně je zakončeno absolventským vystoupením.

STUDIJNÍ PŘEDMĚTY TANEČNÍHO OBORU:

  • taneční příprava

  • taneční praxe

  • taneční a rytmická průprava

  • základy klasického baletu

  • technika současného tance

  • technika klasického tance

  • základy lidového tance