NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jak postupovat při vyplňování přihlášky?

POSTUP ZÁPISU

 • Minimálně 14 dní před vyhlášením přijímacího řízení bude možné podat elektronickou přihlášku do ZUŠ a zarezervovat si čas zápisu dítěte.

 • Hlásí-li se uchazeč na více oborů či předmětů, podá na každý obor či předmět novou přihlášku.

 • V den konání zkoušek vykoná uchazeč v rámci přijímacího řízení krátkou talentovou zkoušku.

 • Do přípravného studia (PS) jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

 • Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové přijímací zkoušky

VYPLŇTE ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

 • přihlášku najdete na ZDE

 • vyberte z nabízených termínů zápisu

 • vyplňte povinné údaje

 • vyberte požadované studijní zaměření a stiskněte „Odeslat přihlášku“

 • přihlášku NETISKNĚTE!

VYČKEJTE NA INFORMACI O VÝSLEDKU

 • Stav přijetí či nepřijetí dítěte do ZUŠ se uchazeči zobrazí v elektronické přihlášce (email) a výsledky budou zveřejněné do 14 dnů na webových stránkách ZUŠ Mnichovo Hradiště.

 • Seznam přijatých uchazečů bude anonymní – uchazeči budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v e-mailu (ID žáka)

PŘIJĎTE V DEN ZÁPISU

 • Ve Vámi vybraném termínu zápisu přiďte k talentové přijímací zkoušce.

 • Případně s ohledem na epidemiologickou situaci je rezervovaný čas vyhrazen vždy pouze pro jednoho uchazeče a jeho zákonného zástupce.

 • Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a bude provedena krátká talentová přijímací zkouška.

 • Prostudujte si naše hodnotící kritéria.

Je počet přijímaných žáků omezen?
 • Ano, počet přijatých žáků je omezena celkovou kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a naplnění skupinových oborů.

 • Kapacita školy, která je dána zřizovací listinou školy, nesmí být v žádném případě překročena.

Jak a kdy se dozvíme výsledky přijímacího řízení?
 • Uchazeči jsou o výsledcích přijímacího řízení informováni e-mailem a na webu školy.

 • Na základě vyplnění přihlášky bylo uchazeči na uvedený e-mail  zasláno potvrzení o přijetí přihlášky. V těle emailu je i ID žáka. Pod tímto ID najdete na webu informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.

 • Zpravidla trvá vyhodnocení talentových přijímacích zkoušek 14 dnů, avšak okolnosti tomu přiměřené mohou vyhodnocení prodloužit.

 • Jelikož kapacita školy nesmí být překročena, je nutné nejprve stanovit přesný počet žáků.

Je rozhodnutí o nepřijetí definitivní?
 • V případě, že byla talentová přijímací zkouška vykonána úspěšně, ale uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů, je možné, že se místo ještě uvolní po začátku školního roku.

 • Úspěšní uchazeči, kteří se nedostali do studia z kapacitních důvodů, jsou zařazeni mezi náhradníky a jsou kontaktováni v případě uvolnění kapacity v průběhu měsíce září.

Musím u PHV hned vědět, jaký zvolit hudební nástroj?
 • Nemusím. Je však vždy lepší, pokud má dítě představu, jaký hudební nástroj by se mu líbil. 

 • Je ale dobré mít v záloze více možností. O některé nástroje je velký zájem, a není tak možné zařadit do studia všechny uchazeče, byť třeba i při úspěšné talentové zkoušce.

 • Někdy se stane, že si žák zvolí nástroj, na který nemá fyzické dispozice (váha nástroje, nedorostlé druhé zuby, krátké prsty apod.) Vše se pak řeší individuálně a žákovi je nabídnuta jiná vhodná alternativa. 

 • V případě, že nebude dítě pro žádný hudební nástroj rozhodnuto a talentovou zkouškou projde úspěšně, bude mu následně nabídnut některý z volných nástrojů.

 • Veškeré informace o hudebních nástrojích viz HUDEBNÍ OBOR, JEHO PŘEDMĚTY A PROBLEMATIKA.

Kdo rozhoduje o přijetí žáka?
 • O přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy.

Musí každý žák navštěvovat hudební nauku?
 • Hudební nauka je nedílná součást základního uměleckého vzdělávání a jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen hru na zvolený nástroj.

 • Proto každý žák v HUDEBNÍM oboru musí projít pětiletým vzdělávacím procesem.

Pokud nenaleznete vhodnou otázku a odpověd na ni, neváhejte nám napsat s Vaším požadavkem.

Děkujeme.