Úplata za vzdělání

HUDEBNÍ OBOR

Sólový zpěv

(měsíčně 264 Kč)

pololetně 1320 Kč

Hra na hudební nástroj

(měsíčně 264 Kč)

pololetně 1320 Kč

Přípravná hudební výchova (phv)

(měsíčně 198Kč)

pololetně 990Kč

přípravná hudební výchova (šikulky)

(měsíčně 66Kč)

pololetně 330 Kč

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ (DOSPĚLÍ)

(měsíčně 660 Kč)

pololetně 3300 Kč

Hra na hudební nástroj (2žáci v hodině)

(měsíčně 198 Kč)

pololetně 990 Kč

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor

(měsíčně 220 Kč)

pololetně 1100 Kč

Výtvarný obor (dospělí)

(měsíčně 440 Kč)

pololetně 2200 Kč

TANEČNÍ OBOR

PŘÍPRAVNÁ Taneční VÝCHOVA

(měsíčně 132 Kč)

pololetně 660 Kč

TANEČNÍ OBOR

(měsíčně 165 Kč)

pololetně 825 Kč

DRAMATICKÝ OBOR

Přípravná dramatická výchova

(měsíčně 121 Kč)

pololetně 660 Kč

literárně-dramatický obor

(měsíčně 154 Kč)

pololetně 770 Kč

PĚVECKÉ SBORY

dps zvonky

(měsíčně 165 Kč)

pololetně 825 Kč

DPS ZVONEČKY

(měsíčně 132 Kč)

pololetně 660 Kč

DPS KOŤATA

(měsíčně 77 Kč)

pololetně 385 Kč

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ se platí zásadně jen pololetně.

Ve 2. pololetí školního roku 2023/2024 je termín splatnosti 22. 1.2024.

  • číslo účtu: 131-1820350297/0100

  • žák obdrží předpis úplaty za vzdělání elektronicky (e-mailem)

  • navštěvuje-li žák 2 obory, provede platbu samostatně u každého oboru, v každém oboru je jiný variabilní symbol

  • variabilní symbol je v každém pololetí jiný (v případě použití špatného variabilního symbolu bude částka připsána jinému dítěti)

  • platbu proveďte převodem z účtu na účet nebo hotovostní platbou na přepážce Komerční banky

  • výše úplaty za vzdělání byla stanovena dle § 8. odst. 1. vyhlášky č. 71/2005 Sb.

  • ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělání se nevrací

  • ukončí-li žák vzdělávání během roku z důvodů hodných zvláštního zřetele (zejména ze zdravotních důvodů), lze poměrnou část školného vrátit

  • včasné neuhrazení úplaty je zákonným důvodem k vyloučení žáka ze studia

  • úplata za vzdělání je pouze příspěvkem na provoz školy, pokrývá zhruba 15% skutečných nákladů na 1 žáka za rok (vyjma studia pro dospělé pracující - ti hradí náklady v plné výši), tzn., že rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu a z rozpočtu města Mnichovo Hradiště.