Koncepce školy

Smyslem uměleckého vzdělávání na ZUŠ Mnichovo Hradiště je prohloubit vnímání, talent a podpořit krásu osobnosti. Všichni pedagogové školy se snaží vytvářet přátelskou atmosféru, vzájemnou toleranci, pozitivní přístup k žákům a motivovat je svou vlastní osobností a uměleckými zkušenostmi k těm nejlepším výsledkům. Pedagog je svým žákům vždy vzorem a autoritou. Pedagogové jsou vybíráni nejen dle své odborné způsobilosti požadované zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kterou získali vystudováním konzervatoře, vysoké školy uměleckého zaměření nebo pedagogické fakulty s uměleckým zaměřením, ale přihlíží se i na jejich uměleckou praxi, která je nutnou podmínkou pro tvůrčí práci  – učitel tak bude vzorem pro své žáky. Škola dokáže rovněž poskytnout žákům takové vzdělání, které umožní nadaným žákům úspěšné vykonání přijímacích zkoušek ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a ke studiu na konzervatořích. Proto chce také podporovat nadané a talentované žáky k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání organizováním přehlídek a soutěží žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech. Důležitou podmínkou uvedených cílů je získávat ke studiu na ZUŠ kvalitní a motivované žáky, což chceme zajistit i nadále konáním talentových zkoušek.