souhlasu používání platformy WhatsApp

Souhlasím s přidáním telefonního čísla svého dítěte (výše uvedeného žáka)

do třídní WhatsAppové skupiny za účelem předávání informací.

Souhlas platí po dobu docházky mého dítěte do ZUŠ Mnichovo Hradiště.