PhDr. Eva Ševců

Výtvarnému tvoření žáků, středoškoláků i dospělých se věnuje po celý život. Snaží se rozvíjet jejich kreativitu, dopřát jim dostatek podnětů, nápadů i technik, ale také má snahu dávat jim základy výtvarných zákonitostí, jako je znalost lineární perspektivy, teorie barvy, prostorových a kompozičních souvislostí. V hodnách se seznamují s užitou grafikou, pracují na počítačích s písmem a fotografií v grafických editorech. Mnoho žáků si práci ve výtvarném oboru ZUŠ oblíbí a profesionalizuje se dalším studiem v oblasti malby, grafiky, architektury, designu, učitelství, fotografie, historie umění apod.

Docházení do výtvarného oboru ZUŠ dává žákům možnost jednak ukázat ostatním lidem svůj talent a své schopnosti, ale i v budoucnu mít vhled do tajů výtvarného umění.

Eva Ševců spolupracuje s Gymnáziem v MH, kde učí předmět dějiny umění (mnozí studenti si tento předmět vyberou i jako maturitní). Je členkou Skupiny mladoboleslavských výtvarníků profesionálů, se kterými vystavuje. Cestuje za uměním. Iniciovala vznik galerie Konírna ve dvoře ZUŠ MH, kterou vybudovalo město Mnichovo Hradiště za podpory Evropské unie. Tuto galerii již po léta i vede. Vystavují tu nejen naši žáci a absolventi, ale i významní čeští i zahraniční umělci nebo regionální tvůrci. Existence galerie obohacuje život mladých výtvarníků, ale i kulturu celého města Mnichovo Hradiště. Obliba galerie stále narůstá.