Jitka Jakubovičová, DiS.

Ke hře na flétnu se dostala v podstatě náhodou: lékař ji doporučil jejím rodičům jako podporu při léčbě astmatu. Nástroj si nakonec zamilovala natolik, že svým “pískáním” terorizovala rodinu i sousedy. :-) Její velkou inspirací i oporou byla Naďa Maršálková, učitelka flétny na teplické ZUŠ, kam chodila od první třídy až do dospělosti. 

Později, v průběhu studia matematiky a hudební výchovy na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, vystudovala hru na příčnou flétnu u prof. Romana Zubera na teplické konzervatoři. Několik let učila na Základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Teplicích. Po delší cestovatelské a kratší mateřské pauze v roce 2022 nastoupila do ZUŠ Mnichovo Hradiště. 

Na učení ji nejvíc baví a naplňuje sledovat pokroky svých žáků a žákyň. Ráda by jim pomohla rozvinout jejich talent a lásku k flétně minimálně stejně tak dobře, jako se to podařilo její učitelce ze ZUŠky.