Jana Horáková Levicová, DiS.

Vždycky chtěla zpívat…

Odmalička se svou sestřenicí zpívaly dvojhlasně lidové písně, koledy a vlastně písně všech možných žánrů, měly rády souzvuk hlasů. Navštěvovala ZUŠ v Chebu, kde se dle rodinné tradice učila hrát na akordeon. :) Moc ji bavilo akordeonové trio a také sbor, nejdřív dětský a pak dívčí sbor na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, díky kterému procestovala mnoho zemí včetně USA. V té době začala chodit na sólový zpěv k úžasné paní učitelce Přibilové a začala s ní zpívat své první árie antiche.

Šla dál za svým snem: zpívat a tvořit.

Po absolutoriu na plzeňské Konzervatoři nastoupila nejdříve do divadla J. K. Tyla v Plzni a později do Státní opery a Národního divadla. Nejprve do sboru a později měla to štěstí, že dostala šanci stát se sólistkou opery Národního divadla. Tady za 25 let byla u vzniku spousty krásných inscenací –Nabucco, Carmen, Rusalka, Norma, Lazebník Sevillský, Kouzelná flétna atd. A díky profesoru Kotoučovi se dostala k baroku, její velké lásce, a mohla si tak zazpívat mnoho krásných rolí v barokních operách a oratoriích. Díky zpěvu procestovala téměř celý svět a poznala osobně úžasné osobnosti: E. Gruberovou, M. Formana, O. Havelku, P. Dominga, J.Nohavicu aj.

Před třemi lety se rozhodla, že by chtěla předávat své zkušenosti dál, a protože má ráda děti a místo, kde žije, rozhodla se učit a poznávat hudební svět dětí tady, v Mnichově Hradišti. A tak pořád zpívá a děti se ní. Zapojuje své žáky do různých akcí a koncertů a pokud mají zájem, mohou poznat i její celoživotní divadelní prostředí.

Má ráda krásnou muziku všech žánrů a hlavně má ráda, když to šlape! :)