MgA. Miloš Formáček

Miloš Formáček se narodil v roce 1956 v Mladé Boleslavi v hudební rodině, je zařazen do encyklopedií význačných osobností kulturního, společenského a politického života Who is Who a Oxford encyclopedia.

V roce 1977 absolvoval na Konzervatoři v Praze klavír ve třídě prof. Emila Leichnera, v roce 1978 pak kompozici a dirigování. Studia ukončil v roce 1983 státní zkouškou z pedagogiky a psychologie včetně absolutoria v oboru dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Václava Neumanna, tehdejšího šéfdirigenta České filharmonie. Zúčastnil se několika mezinárodních mistrovských kurzů, je laureátem několika soutěží jak v kompozici, tak dirigování. V 18ti letech byl přijat do Ochranného svazu autorů, ještě za studií se stal i členem Svazu českých skladatelů a koncertních umělců.

V roce 1981 byl angažován jako dirigent Symfonického orchestru konzervatoře v Praze, se kterým mimo jiné koncertoval na hudebním festivalu v Bayreuthu. V roce 1983 – 1988 byl šéfdirigentem Symfonického orchestru AUS VN, do roku 1996 pak šéfdirigentem Hudebního divadla v Praze. Současně od roku 1983 působil pedagogicky na Konzervatoři v Praze, později (v 2. pol. devadesátých let) přednášel na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity, Soukromé taneční konzervatoři, Univerzitě J. A. Komenského v Praze a stal se inspektorem uměleckých škol. V letech 2001-2006 byl M. Formáček dirigentem a ředitelem Symfonického orchestru v Karlových Varech, se kterým ještě na několik následujících sezón navázal externí uměleckou spolupráci a na přelomu 2005/2006 byl jmenován Prvním hostujícím dirigentem Toronto Philharmonic Orchestra. Často vystupuje na koncertech a festivalech jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V současné době je dirigujícím ředitelem a jednatelem Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem.

Láska ke klavíru jej přesto nikdy neopustila, zpočátku od vlastní sólové hry až po spolupráci s mnoha pěvci v divadelní praxi. Klavírní koncertní literaturu prosazuje v součinnosti s význačnými klavíristy, již 7 ročníků se angažuje v mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte. V návaznosti na rodinnou tradici vývojářů klavírníků v bývalém závodě Petrof byl M. Formáček v roce 1998 povolán ke spolupráci s Bohemia Piano (nynější Bechstein), kde pomocí firmy např. natočil v Rudolfinu na CD Mozartovy klavírní koncerty a sponzoroval několik klavírních soutěží a festivalů. První učitelské zkušenosti ovšem nabyl v tehdejší, legendární pražské ZUŠ Voršilská, poté např. vyučoval hru na klavír na PF UK. Po opuštění trvalého bydliště v Praze již řadu let vyučuje hru na klavír v ZUŠ Mnichovo Hradiště.