VÝSLEDKY TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Přijatí žáci od nového školního roku 2024-2025

Dramatický obor:
Identifikační číslo:

322
324
325
333
337
341
347
352
363
394
397
401
432
435
436
443
456
462

Tanenční obor:
Identifikační číslo:

323
326
331
358
365
371
439

Hudební obor:
Identifikační číslo:

304 306 308 314
315 319 320 321
328 335 343 346
353 368 373 377
385 387 395 403
406 409 413 417
418 419 421 422
425 427 430 433
437 438 441 442
447 448 449 451
452 455 458 459
463 466 309 311
312 327 382 383
388 404 407 415
416 428 434 445
450 461

Výtvarný obor:
Identifikační číslo:

334
339
344
345
359
367
374
384
392
393
399
402
410
414
429
444
446
465

Náhradníci na školní rok 2024-2025

Taneční obor:
Identifikační číslo:

332
457

Hudební obor:
Identifikační číslo:

307
318
386
405
440
453
310
351
360
362
426

Výtvarný obor:
Identifikační číslo:

313 317
329 336
340 354
355 356
361 364
366 369
370 372
379 380
398 408
411 420
423 424