Mgr. Lenka Kancnýřová

Studovala na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Své vzdělání dále rozvíjela v oblasti fotografie (Škola kreativní fotografie v Praze) a počítačové grafiky (SUŠ Václava Hollara). Od roku 2003 působí na této škole jako výtvarnice a v současnosti je vedoucí výtvarného oboru.

Je pro ni radost dělit se o svůj vztah k umění, kreativitě a probouzet v dětech zájem o přírodu, fantazii a rozvíjet tvořivý přístup ke světu. Ráda přijímá kreativní výzvy a podílí se na společných projektech např. při řešení výtvarné podoby scény pro LDO. Vede výtvarné dílny při různých akcích. Aktivně se zabývá malbou a dalšími výtvarnými technikami. Vystavuje od roku 1999. Inspirací pro její tvorbu je především příroda, rozmanitost struktur, textur a povrchů a také zvířata v kulturních kontextech.