Mgr. Diana Jermářová

Do Lidové školy umění v Mnichově Hradišti ji na počátku 80. let minulého století přivedla kamarádka. Původně se sice chtěla věnovat hře na kytaru, ale protože se v té době v mnichovohradišťské hudebce vyučovala pouze hra na klavír, akordeon a housle, vybrala si klavír. Své klavírní začátky strávila u J. Popperové a J. Plaché, poté pokračovala ve třídě F. Trhoně, a po jeho odchodu do ZUŠ v Mladé Boleslavi dokončila své studium pod vedením A. Dlouhé. Kromě GMH vystudovala i SOŠS a PF TUL.

Na ZUŠ MH vyučuje od roku 1997. Řadu svých žáků připravila na úspěšné vykonání talentových zkoušek, a tím přispěla k jejich přijetí na střední či vysoké pedagogické školy. Má pochopení i pro další volnočasové aktivity svých žáků - nejdůležitější pro ni je, aby je hra na klavír (a hudba všeobecně) bavila, aby je obohacovala, a aby pro ně nebyla jen další povinností.