Mgr. Alena Hejlová

V pěveckém sboru zpívá od malička, začala na základní škole, pokračovala na střední a pak i ve vysokoškolském smíšeném sboru PF UJEP Ústí nad Labem, kde vystudovala hudební výchovu. Během studií poznala v pěveckém sboru svého budoucího manžela Ladislava a společně po skončení studií založili v Mnichově Hradišti pěvecký sbor Zvonky (1987). Později vznikla další oddělení sboru – přípravné sbory Koťata a Zvonečky a smíšený pěvecký sbor složený z bývalých absolventů sboru Zvonky - Continuo. Sbor Zvonky a jeho přípravky se staly součástí ZUŠ Mnichovo Hradiště v roce 1996.

Sama v ZUŠ začala vyučovat už v roce 1990, učila hudební nauku a přípravnou hudební výchovu. V roce 2003 se stala zástupkyní školy a byla jí do června 2022, kdy odešla do důchodu. Sborový zpěv ve všech dětských odděleních vyučuje i nadále a je členkou pěveckého sboru Continuo.

Proč zpívat v pěveckém sboru? Protože je to fajn a ve sboru je vždy dobrá parta.

Kromě hudebních záležitostí (postupné rozvíjení rytmických a intonačních schopností, melodické paměti, práce s dechem, orientace v notovém materiálu, zpívání v jednohlasu i vícehlasu atd.) se ve sboru učí správně chovat při koncertech, koncertují ve škole a pro školy, v církevních prostorách, jezdí i do jiných měst na koncerty nebo festivaly, pořádají festival, poznávají nová místa, zažívají spoustu legrace na letních soustředěních a na cestách, občas i zahraničních. Ve sboru se navazují nová přátelství někdy i na celý život.