Mgr. Ladislav Hejl

K hudbě byl veden odmalička – doma (maminka od dětství zpívala ve sboru) i ve škole. Během základní školy absolvoval v tehdejší Lidové škole umění hru na housle. Na základní škole zpíval v dětském sboru pod vedením pana učitele Bobka. Na Gymnáziu Mnichovo Hradiště byl členem dechového orchestru (p. prof. Vancl) a spolupracoval s dívčím sborem pod vedením pí. profesorky Šubrtové. Po maturitě zamířil na Pedagogickou fakultu UJEP Ústí nad Labem, kde vystudoval obor matematika a základy techniky pro 2. a 3. stupeň. Během studia navštěvoval smíšený pěvecký sbor pedagogické fakulty, kde se seznámil se svou budoucí manželkou Alenou.

V roce 1987 spolu s manželkou založili v Mnichově Hradišti pěvecký sbor Zvonky, který dnes čítá čtyři oddělení: přípravná oddělení Koťata a Zvonečky, koncertní sbor Zvonky a komorní smíšený sbor Continuo. V roce 2017 obdržel spolu s manželkou Cenu města Mnichovo Hradiště za celoživotní přínos pro město. V roce 2024 mu Společnost pro hudební výchovu udělila cenu Jaroslava Herdena. Cena je udělována pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou a uměleckou činnost.

Proč si vybrat sborový zpěv:

„Lidský hlas není jako jiné hudební nástroje: na rozdíl od nich je součástí našeho těla, a proto se na jeho kvalitě odráží naše duševní i fyzická pohoda. A tu naopak ovlivňuje zpěv, který pomáhá vyplavovat endorfiny, snižovat stres a navíc je prevencí proti některým plicním onemocněním.“

lektorka zpěvu Julliet Russel

Co je na sborovém zpěvu jedinečné a přitažlivé?

„To se pro posluchače těžko popisuje. Dochází k tomu, že každý zpěvák je součástí akordu. Všechno zní dohromady a právě ten souzvuk, kterého jsem součástí, vytváří neobyčejně libý pocit krásy. Když si člověk zpívá sám, je to hezké, ale když se sejde víc lidí a zní jim to v krásných akordech, získává to jistou vibraci, jinou energii. Když to zazní v čistém ladění, mají zpěváci krásný pocit, který se dá těžko popsat. Je to místy až mystické.“

sbormistr Martin Nerud