Alena Dlouhá, DiS.

Hudba ji provází už od malička. Ať ta klasická, folklorní nebo cimbálová. Vyrůstala v budově hudební školy, kde tatínek působil jako učitel houslí, a tak není divu, že po maturitě na gymnáziu v Mikulově začala studovat hru na klavír na Konzervatoři v Brně. Po absolutoriu ji pak osud zavál do našich krajů a začala nejprve krátce učit v ZUŠ v Mladé Boleslavi a po čase přešla do ZUŠ v Mnichově Hradišti. Učí též na pobočce v Bakově nad Jizerou. Jako vynikající pedagožce jí pod rukama prošlo mnoho známých tváří nejen z naší ZUŠ (Magdalena Linková – zástupce ředitele naší ZUŠ, Marek Miller – dirigent Ústřední hudba AČR, Ondřej Valenta - varhaník ve společnosti Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a ve společnosti Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze).