MgA. Jarmila Benešová

Pamatuje si na své první setkání s klavírem. Bylo to v mateřské školce. Seděli s ostatními dětmi na zemi kolem klavíru, paní učitelka jim hrála a oni zpívali. Měla klaviaturu v úrovni očí a okouzleně pozorovala, jak se noří bílé a černé klávesy a vydávají nádherný zvuk. Tehdy se bezhlavě do tohoto kouzelného nástroje zamilovala a začala rodiče usilovně přesvědčovat, ať ji přihlásí do hudebky. Tak vystudovala hru na klavír a v druhém cyklu začala ještě hrát na varhany. Na vysoké škole ji uchvátilo dirigování sboru. Celý život se věnuje hudbě a považuje za obrovské štěstí, že má povolání, které jí dělá radost a naplňuje ji. Pokud bych někdy ztroskotala na pustém ostrově, tak jedině s klavírem prosím!


Po ukončení gymnázia v roce 1999 se vydala na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde se věnovala zejména studiu hry na varhany u Mgr. Martiny Zelové. Dále se zaměřila na klavír a cembalo. V roce 2003 byla přijata na Ostravskou univerzitu, kde se specializovala na obor sbormistrovství. O rok později přestoupila na JAMU v Brně, kde studovala dirigování sboru u doc. Josefa Pančíka a Prof. Lubomíra Mátla. Během svého studia absolvovala dvě zahraniční stáže na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu. Její zkušenosti se obohatily spoluprací s Komorní operou hudební fakulty JAMU a praxí ve sboru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Jarmila Jalůvková vedla pěvecké sbory Mladost a Primavera v Brně. S oběma tělesy koncertovala nejen v České republice, ale také v zahraničí. Úspěšně se prezentovala na několika tuzemských i zahraničních festivalech a soutěžích. V říjnu 2010 obdržela v soutěži Praga Cantat zvláštní cenu poroty za mimořádný dirigentský výkon. O tři roky později jí byla udělena cena UČPS Sbormistr-junior. Od září 2014 působí jako učitelka klavíru na ZUŠ v Mnichově Hradišti a je zde i vedoucím klavírního oboru. Od roku 2023, kdy se přestěhovala do Liberce, přijala místo sbormistra ve smíšeném sboru Rosex a dětském pěveckém sboru Carola.