REZERVACE HODIN HUDEBNÍ NAUKY

Vážení rodiče,
vítejte na stránkách rezervace hodin Hudební nauky.

Jak vyplnit rezervační formulář:

 • Nejprve se ujistěte, do jakého ročníku Vaše dítě bude ve školním roce 2024-2025 chodit. Informace o ročníku najdete v naší aplikaci Klasifikace, pokud již máte zřízený přístup. Ročník zjistíte i z posledního vysvědčení. (Popř. se zkuste zeptat svého dítěte, nebo se obraťte na svého vyučujícího nástroje/zpěvu.) Nově přijatí žáci najdou rozřazení do ročníků podle svého ID níže.

 • Podívejte se na rozvrh Hudební nauky a rozmyslete, kterou hodinu zvolíte.

 • Potom vyplňte prosím formulář, kde zaškrtněnte preferovanou hodinu nauky u daného ročníku a odešlete. Pokud Vaše dítě může navštěvovat hodiny Hudební nauky v oba dva dny, zaškrtněte prosím obě možnosti. Pokud se stane, že Vám nebude vyhovovat ani jedna možnost, vše se pak už domluví osobně s paní učitelkou Fodorovou v době její výuky.

 • Pokud bude někdo z bakovských žáků chtít chodit na nauku do Mnichova Hradiště, pak se také přihlašuje přes rezervační formulář.

 • Pokud bude někdo z hradišťských žáků chtít chodit na nauku do Bakova nad Jizerou, pak je to možné jen u 4. a 5. ročníků, ale jen po osobní domluvě s paní učitelkou Fodorovou.

 • Bývalí žáci Šikulek ze školního roku 2023-2024 budou v novém školním roce ve skupině PHV.

 • Přestupující žáci z jiné ZUŠ nebo oboru, pokračují kontinuálně dále do dalšího ročníku.

 • Žáci sborového zpěvu (bez dalšího studia hudebního nástroje) hudební nauku nenavštěvují.

Žáci PHV (přípravná hudební výchova), žáci 1. ročníku a bakovští žáci formulář nevyplňují, rozvrh je pevně daný.

NOVĚ PŘIJATÍ ŽÁCI - DO JAKÉHO ROČNÍKU HUDEBNÍ NAUKY SE HLÁSIT?

ID:
309 = 1. ročník
311 = 2. ročník
312 = 1. ročník
314 = 2. ročník
327 = 2. ročník
335 = 1. ročník
346 = 3. ročník BAKOV

ID:
368 = 1. ročník
373 = nauka již splněna
382 = nauka již splněna
383 = PHV
387 = 2. ročník
388 = 2. ročník BAKOV

ID:
403 = PHV
404 = 1. ročník
406 = PHV
407 = PHV
409 = 1. ročník BAKOV
415 = 2. ročník
416 = 2. ročník

ID:
419 = 3. ročník
421 = 1. ročník BAKOV
425 = 1. ročník
427 = 5. ročník
428 = 2. ročník BAKOV
430 = PHV

ID:
438 = 2. ročník BAKOV
442 = PHV
445 = 3. ročník
447 = 2. ročník
448 = 2. ročník
450 = 5. ročník
452 = přestup?

ID:
455 = 4. ročník
458 = 2. ročník
463 = 3. ročník
461 = 1. ročník
468 = 1. ročník

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

 • Nauka 2.ročník pondělí
 • Nauka 2. ročník čtvrtek
 • Nauka 3. ročník pondělí
 • Nauka 3. ročník čtvrtek
 • Nauka 4. ročník pondělí
 • Nauka 4. ročník čtvrtek
 • Nauka 5. ročník pondělí
 • Nauka 5. ročník čtvrtek