Školné

Školné pro rok 2023/2024

Obor Za měsíc Pololetně
Hudební obor
Hra na hudební nástroj 240 Kč 1200 Kč
Přípravná hudební výchova 180 Kč 900 Kč
Přípravná hudební výchova - Šikulky 60 Kč 300 Kč
Hra na hudební nástroj - dospělí žáci   600 Kč 3000 Kč
Hra na hudební nástroj - 2 žáci v hodině   180 Kč 900 Kč
Výtvarný obor  
Výtvarný obor   200 Kč 1000 Kč
Výtvarný obor dospělí žáci   400 Kč 2000 Kč
Taneční obor  
Přípravná taneční výchova 120 Kč 600 Kč
Taneční obor 170 Kč 750 Kč
Literárně - dramatický obor
Přípravná dramatická výchova 110 Kč 550 Kč 
Literárně dramatický obor 140 Kč 700 Kč 
Zpěv
DPS Zvonky  150 Kč 750 Kč
DPS Zvonečky 120 Kč 600 Kč
DPS Koťata 70 Kč 350 Kč

DPS Zvonečky, pokud se žák zároveň učí na nástroj 

60 Kč 300 Kč
Sólový zpěv 240 Kč 1200 Kč

 

 

Číslo účtu: 27-4071520247/0100

 

Školné se platí zásadně jen pololetně. V 1. pololetí šk. roku 2023/24 je termín splatnosti 16. 9.2023

 POZOR! Variabilní symbol je v každém pololetí jiný!!! 

V případě použití špatného variabilního symbolu bude částka připsána jinému dítěti!!!