O literárně-dramatickém oboru

Vyučující: Vlasta Šléglová

                  (v hlavní budově v Mn. Hradišti a v pobočce v Bakově nad Jizerou)

 

V literárně dramatickém oboru je v současné době 57 dětí.

 

V rámci výuky si děti hravou formou rozvíjejí fantazii, mluvní, pohybové a rytmické schopnosti. Poznávají dynamiku a gradaci. Učí se pracovat s textem (s prózou i s poezií). Nejšikovnější recitátoři se účastní recitačních soutěží. Seznamují se také se stavbou dramatu a dramatizují jednoduchý text.

 

Zdařilé dramatizace pak prezentují na koncertech školy, při vystoupeních pro rodiče, na dětských divadelních přehlídkách, festivalech (např. Festivalu pana Pipa pořádaného Domem dětí a mládeže v Mladé Boleslavi) a soutěžích (např.  Dětská scéna Stochov).

 

Vyučovací předměty: