O hudebním oboru

Studijní zaměření:

 • hra na klavír, klávesy
 • hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu
 • hra na saxofon, klarinet
 • hra na trubka, pozoun, baskřídlovka, lesní roh, tuba
 • hra na housle, violu, violoncello                                  
 • hra na kytara, elektrickou kytaru
 • hra na basovou kytaru
 • hra na bicí
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv
 • přípravná hudební výchova
 • "Šikulky", přípravné oddělení pro předškolní děti
 • hudební nauka
 • jazzový soubor
 • žesťový soubor
 • saxofonové kvarteto
 • komorní hra
 • souborová hra
 • orchestr
 

Struktura studia

Přípravné studium (Přípravná hudební výchova, PHV)

Trvá maximálně dva roky a je určeno pro žáky 1. stupně základní školy a výjimečně nadané děti předškolního věku. Žáci si rozvíjejí hudební schopnosti a dovednosti v hravých, zajímavých činnostech, učí se vnímat hudbu, prožívat ji a reagovat na ní, důraz je kladen na zpěv a rozvoj rytmického cítění.  Výuka PHV probíhá formou výuky 1 vyučovací hodiny týdně (45 minut). V 2. pololetí k PHV přibývá výuka hry na zvolený hudební nástroj formou kroužku, tj. 2 - 3 žáci v 1 vyučovací hodině. Na konci školního roku žák vykoná talentovou zkoušku a pokud je úspěšný, postupuje do 1. ročníku základního studia.

 

Základní studium I.stupně 

Je sedmileté a kromě zvoleného hudebního nástroje mají žáci povinnost docházet do hodin hudební nauky (do 5. ročníku). Od vyšších ročníků (dle ŠVP) mají rovněž povinnost účastnit se dle výběru a možností školy souborové, komorní hry nebo sborového zpěvu. Každý rok výuky je ukončen postupovou zkouškou, na základě které žák postoupí do vyššího ročníku. Sedmileté studium je ukončeno vystoupením na absolventském koncertě a obdržením absolventského vysvědčení.

 

Základní studium II. stupně

Studium je čtyřleté a pokračují v něm absolventi I. stupně. Každý rok je zakončen postupovou zkouškou. Čtvrtý rok studia je zakončen absolvetnským vystoupením a obdržením absolventského vysvědčení.

 

Studium pro dospělé

Škola vyučuje ve velmi omezené míře i dospělé žáky, v případě zájmu žáků školního věku mají tito přednost.

 

Pěvecké sbory

V přípravém pěveckém sboru Koťata zpívají děti od 5 do 9 let, po vykonání postupové zkoušky mohou pokračovat v druhém přípravném sboru Zvonečky (9 - 11 let). Do koncertního sboru Zvonky (12 - 18 let) postupují rovněž po vykonání postupové zkoušky a podmínkou je účast na letním soustředění sboru. 

Informace o všech pěveckých sborech najdete na stránce sborů Zvonky.eu.

 

Šikulky

Přípravné oddělení pro předškolní děti je určené těm, které ještě nenavštěvují základní školu a chtějí se seznámit s obory vyučovanými v ZUŠ. Během školního roku poznají všechna oddělení, především hudební a výtvarné. 

 

Další informace: